Projectes

Grup1 Al segon trimestre vam fer un projecte de la reproducció humana en el ordinador ens vam tocar el tema de l'embaras.

No hay comentarios:

Publicar un comentario